FACULTY

POSTDOCS

 Ziyu Wang (2020 – )
 Ying Lin (2020 – )
Liu | Mechanical and Aerospace Engineering Ning Liu (2020 – )
Xingqian Mao (2020 – )
Chao Yan | Keller Center at Princeton University  Chao Yan (2016 – )
Aditya Lele (2021 – )
Bowen Mei (2022 – )
Andy Thawko (2022 – )

GRADUATE STUDENTS

Madeline Vorenkamp (Sep. 2017 – )
      Christopher Burger (Sep. 2017 – )
Wenbin Xu (Sep. 2019 – )
Yijie Xu (Sep. 2021 – )
Christopher Kondratowicz (Sep. 2021 – )
Zhiyu Shi (Sep. 2021 – )
Zijian Sun (Jan. 2022 – )

VISITING SCHOLARS

Ryuki Sakamoto (2022 – )
Takaki Akiba (2022 – )