Jingning, Wenjun, Boss, Zheng and Xiaolong on August 09 2009, Beijing